Dokumenty

JAKÉ DOKUMENTY SI PŘIPRAVIT KE KONTROLE?

Certifikáty o herních prvcích nebo prohlášení o shodě

Návody od výrobce

Vlastní záznamy, např. deník o kontrolách provozovatelem, o údržbě provedené provozovatelem je-li

V případě zranění dítěte záznam o úrazu je-li

Provozní řád hřiště je-li (vzor ke stažení zde.)

Návštěvní řád hřiště je-li