KONTROLA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Provádíme kontroly dětských hřišť dle normy: ČSN EN 1176 1-7, 10-11 ve vazbě na nové normy, ČSN EN 1177, dle nařízení vlády č. 1731997.

Dle zákonné technické normy ČNS EN 1176 je stanovena povinnost revize každému správci či vlastníkovi dětských hřišť, jak venkovních, tak vnitřních.

Tato revize se provádí jedenkrát ročně, tedy jednou za 12 měsíců.

Odborná technická kontrola se zaměřuje na posouzení celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů, povrchů, známky koroze či rozpadu a opotřebení jednotlivých herních prvků.

Cílem normy je přispívat k celkové bezpečnosti na dětských hřištích.

Nabízíme provedení roční revize i běžné kontroly nezávislou osobou.

Dokumenty

JAKÉ DOKUMENTY SI PŘIPRAVIT KE KONTROLE?

Certifikáty o herních prvcích nebo prohlášení o shodě

Návody od výrobce

Vlastní záznamy, např. deník o kontrolách provozovatelem, o údržbě provedené provozovatelem je-li

V případě zranění dítěte záznam o úrazu je-li

Provozní řád hřiště je-li (vzor ke stažení zde.)

Návštěvní řád hřiště je-li

Co získáte

ROČNÍ KONTROLA: Protokol o roční kontrole s případnými nedostatky a doporučeními.
Drobnosti jako je např. dotažení šroubů, nebo promazání kluzných částí provádíme po dohodě s provozovatelem hřiště.

Dále nabízíme poradenství v tomto specifickém oboru. Jsme certifikováni na požadavky české legislativy v oblasti bezpečnosti zařízení dětských hřišť – certifikát.

Cena

ROČNÍ KONTROLA:  2500 Kč včetně DPH, platí pro Prahu a Středočeský kraj, na delší vzdálenosti účtujeme 7Kč/km.

Kontakt

Denke Lubor
Kazaňská 102/6
102 00 Praha 10

Telefon: 777 308 380
Email: info@zkontrolovano.cz

 

KONTAKTNÍ  FORMULÁŘ